Závazná přihláška
závazně přihlašujeme naše zaměstnance na seminář:
konaný dne:
jména přihlášených:
úhrada bude provedena z čísla účtu: banky:
na číslo účtu:
v celkové výši: datum úhrady:
variabilní symbol: adresa a název organizace:
IČO: DIČ:
telefon: e-mail: