ZPĚT PŘIHLÁSIT
Ing. Miloslav Purkyt. Institut Transfero Praha – informace a vzdělávání
vás zve na seminář

Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z
v účetní praxi vybraných účetních jednotek v účetním období 2019

Program:

8.30 - 9.00 hod. Prezence
9.00 - 12.30 hod. Výklad
cca 12.30h – 13.30h Diskuse, odpovědi na dotazy, závěr
cca v 10.30h přestávka na občerstvení

Seminář je určen účetním, kontrolním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek


Obsah semináře:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení související s dlouhodobým majetkem

Vyhláška č. 410/2009 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Účetní metody

Vyhláška  č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení týkající se dlouhodobého majetku

České účetní standardy č. 701 až 710 – vybrané postupy účtování platné pro účetní období 2019 související s dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem

Příklady postupů účtování


Přednáší:
Jaroslava Svobodová. specialistka na účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací

Termín a místo konání: 24.10.2019 v učebně č. 034 v mezipatře v budově Etagry, Opletalova 1535/4, Praha 1
Doprava: Metro výstup stanice Muzeum a dále po Václavském náměstí do Opletalovy ulice vpravo. Vchod do budovy pasáží Opletalka ( 20 metrů od Václavského náměstí)

Účastnický poplatek: 1720 Kč (cena smluvní) včetně občerstvení a písemný materiál.

Účastnický poplatek zašlete převodem do data konání semináře na účet u Fio Banky, číslo účtu 2900472213/2010, Var. symbol 2410. (jiný způsob úhrady dohodněte na tel. 773511400).

Přihlášky zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví - nebo elektronickou poštou nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Příjem přihlášek nepotvrzujeme. (Při podání přihlášek elektronicky automaticky odesílatel obdrží potvrzení o doručení). Vložné vracíme na základě omluvy ( i bez udání důvodu ) doručené na naši adresu nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Je možné též vyslat náhradníka. ŽL vydal OÚMČ Praha5, čj. ŽO0011604MP. 28.11.95 IČ:13143492
Informace: tel.: 773 511 400


Nejsme plátci DPH.