ZPĚT PŘIHLÁSIT
Ing. Miloslav Purkyt. Institut Transfero Praha – informace a vzdělávání
vás zve na seminář

Dlouhodobý majetek
a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

Program:

8.30 - 9.00 hod. Prezence
9.00 - 12.30 hod. Výklad
cca 12.30h – 13.30h Diskuse, odpovědi na dotazy, závěr
cca v 10.30h přestávka na občerstvení

Tento seminář je určen pro finanční, majetkové a účetní pracovníky těchto organizací. Výklad je zaměřen na klasifikaci a členění majetku v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a vyhláškou č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zejména s Českým účetním standardem č. 701, včetně legislativních změn ke dni konání semináře.


Obsah semináře:

 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek  takto v platné metodice:

Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.


Přednáší:
Ing. Josef PODHORSKÝ, specialista na účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor

Termín a místo konání: 10.10.2019 v učebně č. 034 v mezipatře v budově Etagry, Opletalova 1535/4, Praha 1
Doprava: Metro výstup stanice Muzeum a dále po Václavském náměstí do Opletalovy ulice vpravo. Vchod do budovy pasáží Opletalka ( 20 metrů od Václavského náměstí)

Účastnický poplatek: 1720 Kč (cena smluvní) včetně občerstvení a písemný materiál.

Účastnický poplatek zašlete převodem do data konání semináře na účet u Fio Banky, číslo účtu 2900472213/2010, Var. symbol 1010. (jiný způsob úhrady dohodněte na tel. 773511400).

Přihlášky zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví - nebo elektronickou poštou nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Příjem přihlášek nepotvrzujeme. (Při podání přihlášek elektronicky automaticky odesílatel obdrží potvrzení o doručení). Vložné vracíme na základě omluvy ( i bez udání důvodu ) doručené na naši adresu nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Je možné též vyslat náhradníka. ŽL vydal OÚMČ Praha5, čj. ŽO0011604MP. 28.11.95 IČ:13143492
Informace: tel.: 773 511 400


Nejsme plátci DPH.