ZPĚT PŘIHLÁSIT

vás zve na seminář


Program:

8.30 - 9.00 hod. Prezence
9.00 - 12.30 hod. Výklad
cca 12.30h – 13.30h
cca v přestávka na občerstvení

Obsah semináře:

 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek  takto v platné metodice:

Dlouhodobý majetek a jeho třídění, účtování, odpisování, technické zhodnocení, opravy a údržba v metodice stanovené pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.


Přednáší:

Termín a místo konání: 10.10.2019
Účastnický poplatek: (cena smluvní) včetně .

Účastnický poplatek zašlete převodem do data konání semináře na účet u Fio Banky, číslo účtu , Var. symbol 1010. (jiný způsob úhrady dohodněte na tel. 773511400).

Přihlášky zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví - nebo elektronickou poštou nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Příjem přihlášek nepotvrzujeme. (Při podání přihlášek elektronicky automaticky odesílatel obdrží potvrzení o doručení). Vložné vracíme na základě omluvy ( i bez udání důvodu ) doručené na naši adresu nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Je možné též vyslat náhradníka. ŽL vydal OÚMČ Praha5, čj. ŽO0011604MP. 28.11.95 IČ:13143492
Informace: tel.: 773 511 400


Nejsme plátci DPH.