ZPĚT PŘIHLÁSIT
Ing. Miloslav Purkyt. Institut Transfero Praha – informace a vzdělávání
vás zve na seminář

Inventarizace majetku a závazků 2019
včetně způsobu tvorby vnitřní směrnice v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích

Program:

8.30 - 9.00 hod. Prezence
9.00 - 12.30 hod. Výklad
cca 12.30h – 13.30h Diskuse, odpovědi na dotazy, závěr
cca v 10.30h přestávka na občerstvení

Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům těchto organizací včetně vedoucích pracovníků účetních jednotek, kteří odpovídají za správné provedení inventarizací


Obsah semináře:
 1. Přípravné práce pro inventarizaci majetku a závazků na základě metodiky v souladu s právními předpisy platnými  od 1. 1. 2019 zejména:   zákon č.563/1991 Sb.  o účetnictví ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k inventarizacím,
 2. dále výklad vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení týkající se inventarizací, včetně aktuálních změn ke dni konání semináře.
 3. výklad vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,  ( zejména prvotní, rozdílovou a dodatečnou  inventarizační činností prováděné podle novely  vyhlášky) a Českých účetních standardů mající vliv na inventarizace,
 4. provádění inventarizační činnosti v souladu se zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších novel),
 5. průběžná inventarizace a její význam,
 6. vysvětlení nových pojmů pro inventarizační činnosti,
 7. řádná a mimořádná inventarizace a její příprava v souladu s vyhláškou, povinnosti pro zahájení, průběh a vyhodnocení inventarizace, vysvětlení pojmů dokladová a fyzická inventarizace,
 8. činnost inventarizační komise a její odborné složení,
 9. inventarizační rozdílová činnost (manko, schodek a přebytek) a jejich zúčtování,
 10. řešení nejčastějších chyb zjištěných při kontrolách a  jejich řešení včetně okamžiku zúčtování inventarizačních rozdílů tj. manka, schodku a přebytku
 11. Práce s potřebnými doklady (inventurní soupisy, inventarizační zápisy a jejich náležitosti).
 12. Rozbor  vzoru inventarizační směrnice
 13. Diskuse a zodpovězení dotazů posluchačů

Přednáší:
Ing. Josef PODHORSKÝ, specialista na účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor

Termín a místo konání: 26.9.2019 v učebně č. 034 v mezipatře v budově Etagry, Opletalova 1535/4, Praha 1
Doprava: Metro výstup stanice Muzeum a dále po Václavském náměstí do Opletalovy ulice vpravo. Vchod do budovy pasáží Opletalka ( 20 metrů od Václavského náměstí)

Účastnický poplatek: 1720 Kč (cena smluvní) včetně občerstvení a písemný materiál.

Účastnický poplatek zašlete převodem do data konání semináře na účet u Fio Banky, číslo účtu 2900472213/2010, Var. symbol 269. (jiný způsob úhrady dohodněte na tel. 773511400).

Přihlášky zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví - nebo elektronickou poštou nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Příjem přihlášek nepotvrzujeme. (Při podání přihlášek elektronicky automaticky odesílatel obdrží potvrzení o doručení). Vložné vracíme na základě omluvy ( i bez udání důvodu ) doručené na naši adresu nejpozději tři pracovní dny před konáním semináře. Je možné též vyslat náhradníka. ŽL vydal OÚMČ Praha5, čj. ŽO0011604MP. 28.11.95 IČ:13143492
Informace: tel.: 773 511 400


Nejsme plátci DPH.