Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400, 257223737
e-mail: transfero@transfero.cz
Další nabídky seminářů budou postupně doplňovány 1 měsíc před jejich konáním
22.11.2018 Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z 1750,- Podrobnosti Přihláška
27.11.2018 Výkladové problémy ze zákoníku práce a jejich řešení v praxi v roce 2019 1750,- Podrobnosti Přihláška
29.11.2018 Řádná účetní závěrka 2018 od A do Z 1770,- Podrobnosti Přihláška
4.12.2018 Vedení spisové služby, příjímání dokumentů, jejich evidence, oběh, vyřizování, ukládání dokumentů, problémy dané elektronizací správy dokumentů v roce 2019 1750,- Podrobnosti Přihláška
11.12.2018 Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech od 1.1.2019
Původní termín 18.10.2018 byl zrušen.
1750,- Podrobnosti Přihláška
13.12.2018 Roční účetní závěrka včetně způsobu tvorby vnitřní směrnice pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za r. 2018 1750,- Podrobnosti Přihláška
7.2.2019 Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy v roce 2019
Původní termín 25.10.2018 byl zrušen z důvodu úrazu přednášející.
1750,- Podrobnosti Přihláška