Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400, 257223737
e-mail: transfero@transfero.cz
Další nabídky seminářů budou postupně doplňovány 1 měsíc před jejich konáním
25.9.2018 Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2018 1720,- Podrobnosti Přihláška
4.10.2018 Inventarizace 2018 v praxi včetně způsobu tvorby a obsahu vnitřního předpisu 1720,- Podrobnosti Přihláška
9.10.2018 Vedení spisové služby, příjem, evidence, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů 1740,- Podrobnosti Přihláška
11.10.2018 Inventarizace veškerého majetku a závazků od A až do Z 1720,- Podrobnosti Přihláška
16.10.2018 Poskytování cestovních náhrad 1750,- Podrobnosti Přihláška
18.10.2018 0dměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech v roce 2018 a výhled na rok 2019 1750,- Podrobnosti Přihláška
25.10.2018 Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy 1750,- Podrobnosti Přihláška
6.11.2018 Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech do platových tříd 1720,- Podrobnosti Přihláška
8.11.2018 Dlouhodobý majetek 1730,- Podrobnosti Přihláška
20.11.2018 Vedení pokladny a pokladní služba v praxi 1740,- Podrobnosti Přihláška
22.11.2018 Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z 1750,- Podrobnosti Přihláška