Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400, 257223737
e-mail: transfero@transfero.cz
Další nabídky seminářů budou postupně doplňovány 1 měsíc před jejich konáním
7.3.2019 Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba interních předpisů, novela zákoníku práce
1720,- Podrobnosti Přihláška
12.3.2019 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech
1750,- Podrobnosti Přihláška
19.3.2019 Aktuálně k legislativě a k vybraným oblastem vedení účetnictví některých vybraných účetních jednotek
1750,- Podrobnosti Přihláška
21.3.2019 Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
1720,- Podrobnosti Přihláška
26.3.2019 Dlouhodobý majetek
1720,- Podrobnosti Přihláška
28.3.2019 GDPR a adaptační zákon
1730,- Podrobnosti Přihláška
9.4.2019 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z
1750,- Podrobnosti Přihláška
11.4.2019 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech
1750,- Podrobnosti Přihláška
16.4.2019 Vedení spisové služby, příjem, evidence, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů v roce 2019
1720,- Podrobnosti Přihláška
25.4.2019 Inventarizace veškerého majetku a závazků 2019
1720,- Podrobnosti Přihláška