Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400, 257223737
e-mail: transfero@transfero.cz
Další nabídky seminářů budou postupně doplňovány 1 měsíc před jejich konáním
11.12.2018 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech v roce 2018 a výhled na rok 2019
Původní termín 18.10.2018 byl zrušen.
1750,- Podrobnosti Přihláška
7.2.2019 Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
Původní termín 25.10.2018 byl zrušen z důvodu úrazu přednášející.
1750,- Podrobnosti Přihláška
6.11.2018 Zařazování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech do platových tříd 1720,- Podrobnosti Přihláška
8.11.2018 Dlouhodobý majetek 1730,- Podrobnosti Přihláška
20.11.2018 Vedení pokladny a pokladní služba v praxi 1740,- Podrobnosti Přihláška
22.11.2018 Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z 1750,- Podrobnosti Přihláška