Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400, 257223737
e-mail: transfero@transfero.cz
Další nabídky seminářů budou postupně doplňovány 1 měsíc před jejich konáním
28.3.2019 GDPR a adaptační zákon
1730,- Podrobnosti Přihláška
9.4.2019 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z
1750,- Podrobnosti Přihláška
11.4.2019 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech
1750,- Podrobnosti Přihláška
16.4.2019 Vedení spisové služby, příjem, evidence, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů v roce 2019
1720,- Podrobnosti Přihláška
25.4.2019 Inventarizace veškerého majetku a závazků 2019
1720,- Podrobnosti Přihláška