Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400, 257223737
e-mail: transfero@transfero.cz
Další nabídky seminářů budou postupně doplňovány 1 měsíc před jejich konáním
26.9.2019 Inventarizace majetku a závazků 2019
1720,- Podrobnosti Přihláška
3.10.2019 Inventarizace majetku a závazků od A do Z
1720,- Podrobnosti Přihláška
10.10.2019 Dlouhodobý majetek
1720,- Podrobnosti Přihláška
15.10.2019 Ochrana osobních údajů a český zákon o ochraně osobních údajů
1790,- Podrobnosti Přihláška
17.10.2019 Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy v roce 2020
1780,- Podrobnosti Přihláška
24.10.2019 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek od A do Z
1720,- Podrobnosti Přihláška
26.11.2019 Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z
1720,- Podrobnosti Přihláška

Chystané semináře

Vedení spisové služby, příjem, evidence, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování dokumentů  nejnovější vývoj,  problémy dané elektronizací správy dokumentů  a legislativní změny ke dni  konání semináře

datum konání 5.11. 2019,  přednáší Mgr. Jelínek. PhD, Archiv Praha

                                                                   

Aktuality v oblasti pracovního práva, řešení výkladové sporných oblastí pracovního práva

datum konání 7.11. 2019, přednáší Mgr. Schmied. MPSV ČR

 

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech  a  zařazování zaměstnanců,

datum konání 12.11. 2019, přednáší Ing. Dufková., MPSV ČR

 

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců ve služebních úřadech

datum konání 28.11. 2019,  přednáší  Mgr. Roučková, MPSV ČR

 

Roční účetní závěrka včetně způsobu tvorby vnitřní směrnice pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace za r. 2019,

datum konání 5.12. 2019, přednáší Ing. Podhorský

 

Podrobné obsahy seminářů budou zveřejněny v září 2019