Ing. Miloslav Purkyt
Institut TRANSFERO Praha
informace a vzdělávání

Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5
IČ: 13143492, DIČ: CZ490522020
tel.: 773511400
e-mail: transfero@transfero.cz
Organizační pokyny

Semináře se konají:

  • V zasedací místnosti Etagry, Opletalova 1535/4, Praha 1 (vchod do budovy pasáží Opletalka ( 20 metrů od Václavského náměstí))

Semináře jsou zahajovány v 9:00 hod., prezence účastníků od 8:30 hod., účastníci seminářů obdrží občerstvení (kávu, čaj, bagetu a pramenitou balenou vodu) cca v 10:30 hod. Přihlášky zasílejte na naši e-mailovou adresu transfero@transfero.cz nebo na adresu: Ing. Miloslav Purkyt, Náměstí 14. října 13, 150 00, Praha 5 nejpozději 3 pracovní dny před konáním semináře (a to pouze jednou z uvedených možností). Po zaslání přihlášky elektronicky se automaticky odešle potvrzení o registraci přihlášky (po úspěšném odeslání přihlášky se Vám objeví „Vaše přihláška byla úspěšně odeslána na adresu Institut Transfero Praha“, Ing. Miloslav Purkyt), přihlášky zaslané poštou – nepotvrzujeme jejich registraci. Vložné vracíme na základě omluvy i bez udání důvodu doručené na naši adresu nejpozději dva dny před konáním semináře.

Způsob úhrady: Vložné uhrazujte bankovním převodem na náš účet vedený u Fio banky v Praze, číslo účtu: 2900472213/2010 organizátor: Ing. Miloslav Purkyt, IČO: 13143492 - Institut Transfero Praha, informace a vzdělávání. Jiný způsob úhrady dohodněte telefonicky na tel. čísle 773511400

Pořadatel si vyhrazuje právo přijímat přihlášky do vyčerpání kapacity učebny. V případě zrušení semináře budete pořadatelem v předstihu informováni, vložné Vám bude neprodleně vráceno na Váš účet u peněžního ústavu.

Semináře budou zveřejňovány průběžně.